Covid-19

V našem salonu Vás chráníme. Prosíme, chraňte také nás.

• Kosmetické salony patří k provozovnám s maximální úrovní udržování čistoty a vždy s příkladnou péčí o vysoký standard hygieny.
• Současně jsou tato zařízení pravidelně a přísně sledovaná a kontrolovaná hygienickými stanicemi.
• Kosmetické salony nepatří k místům shlukování většího počtu osob ve stejnou dobu, což je velmi významné pro snížení možného rizika šíření respiračních infekcí včetně Covid-19.

 

Při vstupu do provozovny je podle usnesení vlády č.423 nezbytné se prokázat jedním z těchto dokumentů

• Potvrzení o negativním antigenním z odběrového místa – platnost 72 hodin od provedení
• Potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa – platnost 7 dní od provedení
• Potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo 90 dní
• Potvrzení od zaměstnavatele o provedeném testu (samotestu provedeném maximálně před 72 hodinami)
• Certifikát MZ o prodělaném očkování na Covid-19, přičemž od poslední dávky uběhlo více než 14 dní
• U dětí – čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte o negativním testu ve škole (provedeném maximálně před 72 hodinami)

Současně Vás informujeme, že podle mimořádného opatření vlády č.423 ze dne 29.4.2021 jsme povinni sbírat a uchovávat stanovené údaje po dobu nezbytně nutnou, které mohou být využity k případnému epidemiologickému šetření, pro které jsme povinni stanovené údaje předat oprávněné osobě.

 

O co vás žádáme při Vašem kosmetickém ošetření

• Přijďte ve stanovenou dobu. Nevítáme se ani neloučíme podáním rukou.
• Na kosmetické ošetření přijďte bez projevů jakékoli infekční nemoci.
• V případě, že se infekční onemocnění projeví u vás až v době po kosmetickém ošetření, ihned nás o tom informujte.
• Pokud jste se v posledních 30 dnech potkali s osobou, o které víte nyní nebo se dozvíte až po vašem ošetření u nás, že má infekční onemocnění, ihned nám to sdělte.
• Jestliže je v čekárně další osoba, prosíme, dodržte od ní odstup nejméně 2 metry.
• Při platnosti nařízení o povinném zakrývání úst a nosu, nevstupujte do prostor našeho salonu, včetně čekárny, bez řádně nasazené roušky.
• Při platnosti nařízení o povinném zakrývání úst a nosu sejměte roušku až po naší výzvě a vhodně ji umístěte například do kapsy vašich osobních věcí. Obecně doporučujeme mít po ruce kupříkladu jednorázový papírový sáček, do kterého roušku po čas ošetřeni uložíte. Roušku neodkládejte v prostorách salonu.
• Bez roušky s námi mluvte jen na lůžku a to v nezbytně nutném případě.
• Před ošetřením vydezinfikujeme plochu vaší pokožky, kterou budeme ošetřovat. Opatření platí, pokud to nařízení a aktuální epidemiologická situace vyžaduje.
• Před ošetřením, dle jeho typu, vás můžeme požádat o umytí, případně o následnou dezinfekci rukou.
• Oděv uložte na námi určené místo.

 

Jak chráníme sebe i vás při kosmetickém ošetření

• Naše pracoviště se řídí hygienickým a provozním řádem, který byl schválen hygienickou stanicí a je pravidelně kontrolován.
• Součástí řádu jsou také opatření pro vyučení přenosu virových infekcí, ke kterým patří například žloutenka, chřipka nebo Ccovid-19.
• Při určených typech ošetření pracujeme v jednorázových rukavicích. Používáme pouze schválené kosmetické přípravky, které prošly hodnocením hygienické a zdravotní bezpečnosti.
• Uleháte na lůžko s jednorázovým prostěradlem. Pracujeme pouze ve schválených ochranných pomůckách.
• Ruce si umýváme a následně dezinfikujeme virucidním přípravkem před každým ošetřením.
• Všechny plochy našeho pracoviště jsou řádně a pravidelně dezinfikovány virucidními přípravky.